Γενικά

05 May, 2023 Ώρα 13:00

Καταγγελία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου κατά του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου

Thumbnail

Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε στις 4 Μαΐου, η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου προχώρησε στην καταγγελία κατά του Κυπριακού Συνδέσμου Αυτοκινήτου (ΑΑ) για τις κινήσεις στις οποίες προχώρησε το τελευταίο διάστημα.

Close

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Μανώλης Κουλουμάς, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο ΚΣΑ «προσπαθεί να αποκτήσει παράτυπα αλλά και παράνομα τις αναγκαίες άδειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους (Αστυνομία κλπ) με σκοπό την διεξαγωγή αγώνα  Αυτοκινήτου Ράλι στην επαρχία Λάρνακας στις 13/14 Μαΐου 2023, παράλληλα με τους νόμιμους αγώνες & Πρωταθλήματα  που διεξάγει η καθόλα νόμιμη Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας υπενθύμισε ότι με απόφαση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) στις 14 Μαρτίου 2023, έχει ανακληθεί και αφαιρεθεί η αθλητική αναγνώριση που κατείχε από το 1993 ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου (ΚΣΑ), ο οποίος και έχει διαγραφεί εντελώς από το Αθλητικό Μητρώο του Οργανισμού και ως εκ τούτου η εταιρεία του ΚΣΑ τελειωτικά και τελεσίδικα δεν δικαιούται να διοργανώνει αγώνες στην κυπριακή επικράτεια χωρίς την έγκριση του ΚΟΑ και της νόμιμης αρχής του αυτοκινηταθλήματος στην Κύπρο, της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου.

Close

Ο κ. Κουλουμάς δήλωσε ότι βάσει της νομοθεσίας, δεν υφίσταται περίπτωση να διοργανωθεί αγώνας χωρίς την έγκριση της Κυπριακής Ομοσπονδίας και του ΚΟΑ και πως η αναταραχή που έχει προκληθεί στο άθλημα από τον ΚΣΑ θα λήξει σύντομα βάσει της νομιμότητας, που δεν είναι άλλη από την ρητή τήρηση του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου του 1969 (41/1969), από όπου πηγάζει πως μόνο οι νόμιμες αναγνωρισμένες Αθλητικές Ομοσπονδίες του ΚΟΑ έχουν νόμιμο δικαίωμα να διοργανώνουν αγώνες / Πρωταθλήματα αλλά και να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αθλήματα στον τόπο μας.

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου εδώ.

Close

Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου  

Μηχανοκίνητος Αθλητισμός

Κυρίες και κύριοι,

Εκ μέρους της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου σας καλωσορίζω στην σημερινή μας Δημοσιογραφική Διάσκεψη, σκοπός της οποίας είναι να σας ενημερώσουμε και συνάμα να καταγγείλουμε και δημόσια διάφορα συμβάντα που απασχολούν και επηρεάζουν τον Μηχανοκίνητο Αθλητισμό στον τόπο μας καθώς και θέματα που αγγίζουν την Χρηστή Διοίκηση & Δεοντολογίας και διαφθοράς στον Αθλητισμό.  

Σκοπός αυτής της σημερινής μας Δημοσιογραφικής Διάσκεψης είναι δημόσια να καταγγείλουμε τις αθέμιτες παρεμβάσεις που γίνονται από διάφορους γνωστούς κύκλους προς την Αστυνομία και προς άλλες Υπηρεσίες του κράτους, όπου γίνεται ξεκάθαρη προσπάθεια παραβίασης Νόμων και Κανονισμών με σκοπό την εξυπηρέτηση οικονομικών και άλλων συμφερόντων της εταιρείας ΚΣΑ (Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου) εις βάρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου.

Δημόσια καταγγέλλουμε την εταιρεία του ΚΣΑ (Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου Λτδ) και η οποία προσπαθεί μέσω των προσφιλών τους τρόπων όπου με «παρεμβάσεις γνωστών κύκλων», σκοπό έχουν να αποκτήσει παράτυπα αλλά και παράνομα τις αναγκαίες άδειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους (Αστυνομία κλπ) με σκοπό την διεξαγωγή αγώνα  Αυτοκινήτου Ράλι στην επαρχία Λάρνακας στις 13/14 Μαΐου 2023, παράλληλα με τους νόμιμους αγώνες & Πρωταθλήματα  που διεξάγει η καθόλα νόμιμη Ομοσπονδία μας.

Αυτή η ενέργεια της εταιρείας του ΚΣΑ διευθυντής της οποίας είναι ο κ. Αντώνης Μιχαηλίδης, έχει δυστυχώς δημιουργήσει τεράστια αναταραχή στις τάξεις μας και επηρεάζει ανεπανόρθωτα το άθλημα, αθλητές, Σωματεία μας κλπ, αλλά και ταυτόχρονα μεγάλη δυσφορία τόσο στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ), όσο και στο Αρχηγείο Αστυνομίας, Τμήμα Δασών & άλλες κυβερνητικές και μη Υπηρεσίες, καθώς και σε Δήμους και Κοινότητες,  και οι οποίοι εμπλέκονται με διάφορους τρόπους στις διοργανώσεις των αγώνων μας. 

Ο ΚΣΑ – κ. Αντώνης Μιχαηλίδης, με τις παρεμβάσεις «φιλικών» πολιτειακών  και άλλων αξιωματούχων, αλλά και μέσω της παραπληροφόρησης, προσπαθεί επίμονα να παρακάμψει την ξεκάθαρη νομοθεσία και την σωστή θεσμοθετημένη διαδικασία καθώς και τις Αρμόδιες Αρχές και εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, και ειδικά τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) με μοναδικό σκοπό  να αποκτήσει  παράνομα «δικαιώματα» εις βάρος της νόμιμης Ομοσπονδίας μας. 

Ξεκάθαρα νόμιμα δικαιώματα και τα οποία έχει μόνο η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου ως η  μόνη αναγνωρισμένη Εθνική Ομοσπονδία του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού από τον ΚΟΑ και ο οποίος είναι η Ανώτατη Αθλητική Αρχή του Αθλητισμού στον τόπο μας.

Σημειώνουμε και συνάμα πληροφορούμε ότι πρόσφατα ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού τελειωτικά και τελεσίδικα με απόφαση του, έχει ανακαλέσει και αφαιρέσει την αθλητική αναγνώριση που κατείχε από το 1993 ο Κυπριακός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου (ΚΣΑ), και τον έχει διαγράψει εντελώς από το Αθλητικό Μητρώο του Οργανισμού (επισυνάπτεται 14.3.2023) δίνοντας τελεσίδικα ένα τέλος στο διαχρονικό πρόβλημα, αποκαθιστώντας την παρανομία και «αταξία» που για πάρα πολλά χρόνια  βασάνιζε και ταλαιπωρούσε τον Μηχανοκίνητο Αθλητισμό καθώς και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, Υπουργεία / Υφυπουργεία αλλά και άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Κράτους.

Πληροφοριακά αλλά και συγκεκριμένα η μόνη νόμιμη αλλά και θεσμοθετημένη εδώ και δεκαετίες διαδικασία, είναι ότι οι Υπηρεσίες του Κράτους, (Αστυνομία / Τμήμα Δασών κλπ) ανταποκρίνονται και προχωρούν στην εξέταση οιασδήποτε αίτησης διεξαγωγής Αγώνα Αυτοκινήτου και εγκρίνουν την διεξαγωγή του, με την προϋπόθεση ότι πρώτα αυτοί είναι εγκεκριμένοι από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, ως η μόνη αρμόδια Ανώτατη Αρχή στην Κύπρο για τον αθλητισμό.

Επιβεβαίωση δε αυτού που αναφέρουμε, σας επισυνάπτουμε και σχετική άδεια της Αστυνομίας πρόσφατου αγώνα της Ομοσπονδίας μας και στην οποία φαίνετε εντελώς ξεκάθαρα αυτά που αναφέρουμε πιο πάνω, όπου στο σημείο 5. (2) αναφέρει «Να εξασφαλιστεί η γραπτή έγκριση από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού» .

Επίσης σας παραθέτουμε και φέρουμε εις γνώση σας ότι σύμφωνα και με την σχετική  Νομοθεσία μόνο οι νόμιμες αναγνωρισμένες Αθλητικές Ομοσπονδίες του ΚΟΑ έχουν νόμιμο δικαίωμα να διοργανώνουν αγώνες / Πρωταθλήματα αλλά και να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αθλήματα στον τόπο μας, απόσπασμα της οποίας σας παραθέτουμε πιο κάτω και η οποία είναι εντελώς ξεκάθαρη.

 

===============================================

Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού

Νόμος του 1969 (41/1969)

Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμο εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτει διάφορος

έννοια-

“αγώνας” σημαίνει οποιοδήποτε αγώνα που οργανώνεται και διεξάγεται επίσημα από οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία.

“άθλημα” σημαίνει οποιοδήποτε άθλημα που διεξάγεται από Αθλητική Ομοσπονδία  που νόμιμα συστάθηκε και νόμιμα λειτουργεί στη Δημοκρατία με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού της Κύπρου και της οποίας τα συστατικά μέλη είναι σωματεία που νόμιμα συστάθηκαν και νόμιμα λειτουργούν στη Δημοκρατία. Με τοιαύτη και σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο αναγνώριση της η ομοσπονδία αποκτά νομική προσωπικότητα.

“αθλητική ομοσπονδία” περιλαμβάνει οποιαδήποτε αθλητική ομοσπονδία που νόμιμα συστάθηκε και νόμιμα λειτουργεί στη Δημοκρατία με σκοπό την προαγωγή του εξωσχολικού αθλητισμού της Κύπρου και της οποίας τα συστατικά μέλη είναι σωματεία που νόμιμα συστάθηκαν και νόμιμα λειτουργούν στη Δημοκρατία.

Με τοιαύτη και σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο αναγνώριση της η ομοσπονδία αποκτά νομική προσωπικότητα.

===============================================

‘Όπως θα πρέπει να έχετε διαπιστώσει και εσείς  από  το πιο πάνω και την ερμηνεία που δίνει ο νομοθέτης, αγώνες, αθλήματα και πρωταθλήματα κλπ διεξάγουν μόνο οι νόμιμα αναγνωρισμένες από τον ΚΟΑ Ομοσπονδίες και είναι οι μόνες αρμόδιες Αρχές,  που δικαιούνται να τα διοργανώνουν αλλά και παράλληλα είναι οι μόνες που μπορούν να εξουσιοδοτήσουν, αδειοδοτήσουν οιονδήποτε Σωματείο Μέλος της η μη, η Φορέα η Οργάνωση κλπ να προχωρά σε διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα η «αθλητικού αγωνίσματος» και πάντα κάτω από την δική τους «ομπρέλα».

Ως εκ τούτου κανένας άλλος δεν δικαιούται να προχωρεί από μόνος του σε εξαγγελία για διοργανώσεις «μηχανοκίνητων αγωνισμάτων» χωρίς την προηγουμένως γραπτή συγκατάθεση της μοναδικής νόμιμης αρμόδιας Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας και η οποία μπορεί να δίνετε μόνο υπό προϋποθέσεις και σύμφωνα με της κανονισμούς της και σε συνεργασία πάντα με την Ανώτατη Αθλητική Αρχή της Κύπρου τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

Δυστυχώς για άλλους λόγους και σκοπούς (τους οποίους όλοι μας γνωρίζουμε) αυτοί προσπαθούν έντεχνα να παρακάμψουν την Ομοσπονδία μας και προφανώς τον ΚΟΑ με σκοπό να δημιουργήσουν κεκτημένο αλλά και αναταραχή στις τάξεις των μελών μας και αθλητών μας και όχι μόνο, και με σκοπό να ζημιώσουν ακόμα και το άθλημα αν χρειαστεί φτάνει να εξυπηρετήσουν τον μοναδικό τους στόχο, που δεν είναι άλλος από την παράκαμψη της Ομοσπονδίας μας, θεωρώντας μας ως το κύριο «εμπόδιο»  στην συνέχιση της εξυπηρέτησης των οικονομικών συμφερόντων της εταιρείας τους και που για 2 σχεδόν δεκαετίες μέσω αδιαφανών και παράτυπων αλλά και σκανδαλωδών διαδικασιών και μέσω πολιτικών παρεμβάσεων χρηματοδοτούνταν με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ απευθείας από το Κράτος για την διοργάνωση ενός αγώνα το «Ράλι Κύπρος» του οποίου το πραγματικό κόστος αμφισβητείται αλλά και χωρίς κανένα απολύτως οικονομικό έλεγχο.

Είναι της πάσης γνωστό ότι τόσο το Υπουργείο Οικονομικών, ο ΚΟΑ , ο ΚΟΤ, ο Γενικός Ελεγκτής, η Βουλή των Αντιπροσώπων, Κόμματα και Βουλευτές, εξέτασαν και συνεχίζουν ακόμα την εξέταση,  και που βασικά αφορά τον σκανδαλώδη, αδιαφανή και ανεξέλεγκτο τρόπο και που μέσω μόνο πολιτικών παρεμβάσεων επιτύγχαναν και διαχρονικά χρηματοδοτείτο παράτυπα απευθείας η εταιρεία (ΚΣΑ)  για την διοργάνωση του εν λόγο Διεθνές Ράλι Κύπρος.

Επιπρόσθετα δε αναφέρουμε ότι όλοι οι πιο πάνω έχουν ξεκάθαρα δηλώσει, ότι όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις και διοργανώσεις, μόνο μέσω πλέον της νόμιμης και ελεγχόμενης οικονομικά από τον ΚΟΑ, Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου θα μπορούν να γίνονται στο μέλλον.

Δυστυχώς, σε αυτές τις διαχρονικές παρεμβάσεις για εξυπηρέτηση της εταιρείας του ΚΣΑ «εμπλέκεται» ακόμα και αρχηγός μικρού πολιτικού κόμματος, αφού σε δύο εταιρείες που έχει ο ΚΣΑ και που διαχειρίζονταν τα κονδύλια και χορηγίες του κράτους και άλλων για το Ράλι Κύπρος ήταν/είναι καταχωρημένος στην μία  ο συγκεκριμένος αρχηγός Κόμματος ως αντιπρόεδρος, και με πρόεδρο τον κ. Αντώνη Μιχαηλίδη ενώ στην άλλη εταιρεία του ΚΣΑ φαίνετε ως διευθυντής μέχρι και σήμερα μαζί και πάλι με τον κ. Αντώνη Μιχαηλίδη. (κατέχουμε όλα τα σχετικά έγραφα). Η δε μία εταιρεία φαίνεται ως η κύρια μέτοχος της άλλης κατά 99%.

Επιπρόσθετα ο εν λόγω Πολιτικός Αρχηγός κόμματος και σύμφωνα με δηλώσεις του πρώην Υπουργού Οικονομικών κατά την διάρκεια του 2020 – 2022  και ενώ η κυβέρνηση / Υπουργικό αρνήθηκε ακόμα και γραπτώς την συνέχιση της σκανδαλώδους απευθείας χρηματοδότησης της στην εταιρεία του ΚΣΑ για το Ράλι Κύπρος, αυτός είχε  «προειδοποιήσει» ότι δεν θα ψήφιζε ως κόμμα τον ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους εάν δεν διδόταν η κατ’ εξαίρεση χορηγία προς την εταιρεία του ΚΣΑ.

Από αυτό το βήμα καλούμε επίσημα τον Γενικό Ελεγκτή, την Βουλή και άλλους όπως με βάση των νέων στοιχείων που κατατέθηκαν και δόθηκαν  κατά την τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής αλλά και άλλων νέων που έχουν προκύψει, προχωρήσει άμεσα για τον έλεγχο τους με σκοπό να δοθεί και στην δημοσιότητα επίσημο πόρισμα.

Γνωρίζουμε επακριβώς για όλο το παρασκήνιο και για όλες τις παρεμβάσεις και που γίνονται και από άλλους επί τούτου. Κάποιες από αυτές γίνονται εσκεμμένα και κάποιες επειδή δεν γνωρίζουν επακριβώς τις πραγματικότητες και που απλά προσπαθούν φιλικά να τους βοηθήσουν μη γνωρίζοντας το πραγματικό τους «status» δηλ. της εταιρείας.

Η εταιρεία  ΚΣΑ και συνεργάτες τους εδώ και 3 εβδομάδες με αθέμιτο τρόπο έχουν εντείνει σε μεγάλο βαθμό και επί καθημερινής βάσεως, την  συστηματική υπόσκαψη της Ομοσπονδίας και των μελών μας καθώς επίσης συνεχώς επικοινωνούν και απειλούν αλλά και να εκφοβίζουν αθλητές μας, αξιωματούχους, μέλη Σωματεία μας κλπ. και τους καλούν συνεχώς όπως μην λάβουν μέρος στον προσεχή εγκεκριμένο από το κράτος πρωταθληματικό αγώνα Ράλι της Ομοσπονδίας μας και ο οποίος θα διεξαχθεί αυτό το σαββατοκύριακο 6 & 7 Μαΐου 2023 στην επαρχία Λάρνακας.

Επιπρόσθετα καλούν τους αθλητές μας να λάβουν μέρος στον δικό του αγώνα που παράνομα εξάγγειλε για τις 13 & 14 Μαΐου στην ίδια επαρχία. (επισυνάπτουμε σχετικά διαφημιστικά).

Ο ΚΣΑ δε συνεχώς πληροφορεί τους πάντες ότι κατέχει δήθεν όλες τις αναγκαίες άδειες από τις Αρμόδιες Αρχές δηλ. της Αστυνομίας και Τμήματος Δασών και που επιτρέπουν δήθεν την διεξαγωγή του αγώνα του ΚΣΑ (13&14/5/2023) και ότι δεν χρειάζεται καμία έγκριση του καθόλα αρμόδιου για αυτό Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού ΚΟΑ η και της αρμόδιας Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου.

Ενόψει όλων των πιο πάνω εμείς ως Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καταγγέλλουμε και δημόσια όλα αυτά που συμβαίνουν στον χώρο του αθλήματος μας, και καλούμε την Αστυνομία Κύπρου επίσημα να ξεκαθαρίσει προς την εταιρεία του ΚΣΑ ότι δεν θα επιτρέψει την διεξαγωγή του αγώνα τους (13 και 14 Μαΐου) χωρίς προηγουμένως την γραπτή έγκριση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού η της αρμόδιας Αθλητικής Ομοσπονδίας του ΚΟΑ.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου δηλώνει ξεκάθαρα ότι θα προχωρήσει εάν χρειαστεί και σε επίσημη καταγγελία σε όλα τα αρμόδια σώματα, οιουδήποτε μέλους της Αστυνομίας η κρατικών Υπηρεσιών που τυχόν παρακάμψουν την σχετική νομοθεσία και που αφορά το εν λόγω θέμα και θα λάβουν αν χρειαστεί  όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό την προάσπιση και διασφάλιση πλήρως των δικαιωμάτων της καθώς και την τήρηση της ξεκάθαρης νομοθεσίας και πλήρως εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, Χρηστής Διοίκησης και της σωστής διακυβέρνηση του Δημοσίου Χρήματος.

Πληροφοριακά παρακαλώ σημειώστε τα πιο κάτω: 

  • Σύμφωνα και πάλι με την νομοθεσία η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου είναι η μόνη που δικαιούται την διεξαγωγή όλων των Παγκύπριων Πρωταθλημάτων και αγώνων Αυτοκινήτου και για όλο το φάσμα του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού στον τόπο μας, και  όλοι οι αγώνες και Πρωταθλήματα της τυγχάνουν της ετήσιας έγκρισης αλλά και αξιολόγησης τους από τον  ΚΟΑ.
  • Το μοναδικό Καλεντάρι για Αγώνες / Πρωταθλήματα του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού  το οποίο είναι εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού είναι ΜΟΝΟ αυτό της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου.
  • Ενόψει των πιο πάνω είναι ξεκάθαρο ότι καμία υπηρεσία του Κράτους δεν μπορεί να επιτρέψει την εξέταση οιασδήποτε αίτησης για διεξαγωγή οιονδήποτε άλλων αγώνων / Πρωταθλημάτων / εκδηλώσεων αυτοκινήτου πέραν αυτών που συμπεριλαμβάνονται στα επίσημα καλεντάρια ή τυγχάνουν της έγκρισης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου ως η Ανώτατη Αθλητική Αρχή στην Κύπρο.
  • Είναι ξεκάθαρο ότι οιαδήποτε άδεια διεξαγωγής οποιουδήποτε αγώνα εκ μέρους της Αστυνομίας η και άλλων Υπηρεσιών, μη εξουσιοδοτημένου από την Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου παραβιάζει κατάφορα την νομοθεσία και τα ξεκάθαρα  νόμιμα δικαιώματα της και θεωρείται παράνομος. 

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου επιφυλάσσει όλα τα δικαιώματα της και θέλει να δηλώσει ξεκάθαρα ότι σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψει να συνεχίσει αυτή η συμπεριφορά της εταιρείας του  ΚΣΑ και με κανένα τρόπο δεν θα επιτρέψουμε την διεξαγωγή οιουδήποτε αγώνα / Πρωτάθλημα, που δεν είναι εγκεκριμένος από εμάς και κατ’ επέκταση από τον ΚΟΑ.

Τελειώνοντας και επί ευκαιρίας θέλουμε και δημόσια να ευχαριστήσουμε τον ΚΟΑ για την συμπαράσταση και ο οποίος στέκεται ως  ασπίδα και προστάτης της Ομοσπονδίας μας, ειδικά στα θέματα τήρησης του νόμου, των κανονισμών, του “Fair Play”, και της τήρησης και πιστής εφαρμογής της Χρηστής Διοίκησης και Διακυβέρνησης του Αθλητισμού, καθώς και της απρόσκοπτης διεξαγωγής όλων των αγώνων και πρωταθλημάτων μας.

 

Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

12 Apr, 2024 Ώρα 14:43

Στη Βαλένθια ξεκινάει η χρονιά για τον Βλαδίμηρο Τζιωρτζή

Thumbnail

Με στόχο να κάνει μία καλή αρχή στη νέα χρονιά του NASCAR Whelen Euro Series, στην οποία θα συμμετάσχει στην ανώτατη κατηγορία, την EURO NASCAR PRO, ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής θα αγωνιστεί το Σαββατοκύριακο 13-14 Απριλίου στη Βαλένθια, στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν. Είναι η πέμπτη χρονιά που βρίσκει τον Τζιωρτζή στο NASCAR όπου έκανε ντεμπούτο το 2020 ενώ ο Κύπριος οδηγός έχει εγκριθεί και για αγώνες σε οβάλ πίστες στις ΗΠΑ.

Close

 

 

«Έχω στόχο να κερδίσω στη Βαλένθια, όπως έκανα πέρσι με δυο νίκες στη EURO NASCAR 2 και ένα βάθρο στη EURO NASCAR PRO» επισημαίνει ο Κύπριος οδηγός, ο οποίος συμπληρώνει για τον μακροπρόθεσμο στόχο του στη χρονιά: «Θέλουμε να πετύχουμε τα καλύτερα πλασαρίσματα που μπορούμε και να σκοράρουμε τους πλείστους βαθμούς, καθώς θα βοηθήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ιδίως στον τελικό στο Βέλγιο».

Ο Τζιωρτζής θα επικεντρωθεί στην φετινή σεζόν μόνο στην κατηγορία EURO NASCAR PRO, σε αντίθεση με την περσινή περίοδο κατά την οποία έτρεχε παράλληλα και στην EURO NASCAR 2, στην οποία μέχρι τον τελικό της χρονιάς διεκδικούσε τον τίτλο.

Close

«Είμαι αρκετά θετικός γιατί δουλέψαμε πολύ σκληρά με την ομάδα σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, από τον περασμένο Νοέμβρη μέχρι σήμερα, με το αυτοκίνητο και τις αλλαγές που θα έχει το αυτοκίνητο, με τους νέους κανονισμούς» σημειώνει και προσθέτει: «Είμαστε πανέτοιμοι, βρήκαμε τις ρυθμίσεις, αναλόγως πολύ γρήγορα, κάτι που είναι πολύ θετικό και είμαι έτοιμος να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό».

 

Close

 

Γι’ ακόμη μία χρονιά θα αγωνίζεται με την ομάδα Academy Motorsport / Alex Caffi Motorsports, με το αυτοκίνητο με αριθμό «Νο5».

Το πρόγραμμα

Στη μήκους 4,005χλμ. πίστα της Βαλένθια, Circuit Ricardo Tormo, ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής είχε καταγράψει επιτυχίες στο παρελθόν. Πέραν από τα περσινά πεπραγμένα του είχε πετύχει την παρθενική νίκη του στη EURO NASCAR 2 το 2022, ενώ έχει άλλες τέσσερις παρουσίες (σ.σ. δυο ως δεύτερος και ισάριθμες ως τρίτος) στο βάθρο το 2021 και το 2020 όταν αγωνιζόταν ως rookie. 

Το Σάββατο (13/04) το πρωί θα γίνουν τα πρώτα προκριματικά της χρονιάς και το απόγευμα θα ακολουθήσει η πρώτη κούρσα, ενώ η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Κυριακής (14/04).

 

 

Μετά τον αγώνα στη Βαλένθια, θα ακολουθήσουν οι αγώνες σε Vallelunga (Ιταλία), Brands Ηatch (Αγγλία), Raceway Venray (Ολλανδία) και Most (Τσεχία) πριν από τον ημιτελικό σε Oschersleben (Γερμανία) και ακολούθως τον τελικό στη Zolder (Βέλγιο).

Ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής αγωνίζεται με την στήριξη του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, τον χορηγούν η ALCO Filters, η ENEOS Motor Oil και η Psaltis Auto Parts και τον υποστηρίζουν η Televantos Used Trucks, η PrivenGAS, το Sana Hiltonia και η πίστα Daytona.