Νέα τεχνολογία για ακόμα πιο γρήγορη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Μια ριζοσπαστική νέα τεχνολογία φόρτισης στο Λονδίνο ανέπτυξε μία κοινοπραξία της UPS που ξεπερνά την πρόκληση της ταυτόχρονης επαναφόρτισης ενός ολόκληρου στόλου ηλεκτρικών οχημάτων , χωρίς την ανάγκη για δαπανηρή αναβάθμιση στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Η καινοτομία σηματοδοτεί την έναρξη του τέλους της εξάρτησης από τα παραδοσιακά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης επιτρέποντας στην συγκεκριμένη εταιρεία να αυξήσει τον αριθμό των ηλεκτροκινητήρων που λειτουργούν στην κεντρική περιοχή του Λονδίνου από τα τωρινά 65 έως και το σύνολο των 170 φορτηγών που έχουν έδρα την περιοχή.

Ένα βασικό μέρος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η χρήση επιτόπιων μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας. Παρόλο που νέες μπαταρίες έχουν αναπτυχθεί σε αυτό το στάδιο, προβλέπεται ότι στο μέλλον αυτές θα μπορούσαν να είναι μπαταρίες δεύτερης διάρκειας που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Μαζί με το έξυπνο δίκτυο, αυτό θα ανοίξει το δρόμο προς μια στρατηγική υποδομής η οποία μπορεί να αξιοποιήσει δυναμικά μια συμβατική αναβάθμιση ισχύος, ένα έξυπνο δίκτυο, αποθήκευση σε τοπικό επίπεδο και σε πολλές περιπτώσεις τοπική παραγωγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής και άλλων εναλλακτικών πηγών .

Η UPS έχει μια μακρά ιστορία με ηλεκτρικά οχήματα, αφού πρώτα τα εισήγαγε στο στόλο της στη δεκαετία του 1930 και επανάφερε τα σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα το 2001. Σήμερα, η UPS διαθέτει περισσότερα από 300 ηλεκτρικά οχήματα και περίπου 700 υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α.