30 Οκτ., 2018 Ώρα 22:32

Νέα πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης για τις πηγές του φυσικού καουτσούκ

Thumbnail

Μια νέα στρατηγική πολιτικής για τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, από τους οποίους αντλεί το φυσικό καουτσούκ για τα ελαστικά της, ανακοίνωσε πρόσφατα το τμήμα ελαστικών του ομίλου Continental.

Στόχος, η παροχή φροντίδας προς τους εργαζόμενους, όπου κι αν αυτοί δραστηριοποιούνται, τα δάση, τη βιοποικιλότητα και την αγροτική γη αλλά και η αναγνώριση πιθανών κινδύνων, όπως η αποψίλωση των δασών, η διάβρωση των εδαφών και η αρπαγή γαιών, σε πρώιμα στάδια, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης των διάφορων προβλημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Continental συνεργάζεται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς η επίτευξη βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών σε αυτόν τον τομέα δεν είναι εύκολη, παρά μόνο με κοινή προσπάθεια.  Κάποιοι σημαντικοί φορείς με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία, είναι το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Επιμελητήριο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (WBCSD) και η Παγκόσμια Πλατφόρμα για το Βιώσιμο Φυσικό Καουτσούκ (GPSNR).

Έτσι, η νέα ολοκληρωμένη πολιτική καθορίζει ευθύνες και δεσμεύσεις για όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα παραγωγής του φυσικού καουτσούκ.  Επίσης, παρουσιάζει έξι πυλώνες ανάπτυξης: τις συναλλαγές με τους προμηθευτές και τους αγρότες, τις συναλλαγές με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την αύξηση της ανιχνευσιμότητας και της διαφάνειας, την ανακύκλωση και την αναγνώριση εναλλακτικών πηγών προμήθειας φυσικού καουτσούκ.