Τιο Ellinas

Ξεκινώντας τέταρτος ο Ευτύχιος μας έφτιαξε την μέρα το πρωινό του Σαββάτου κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα στο Oulton Park.